E Mërkurë, 21 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje