E Martë, 20 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje