E Mërkurë, 14 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje