E Martë, 13 Shtator 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje