E Mërkurë, 31 Gusht 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje