E Martë, 28 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje