E Mërkurë, 22 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje