E Martë, 21 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje