E Mërkurë, 15 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje