E Martë, 14 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje