E Mërkurë, 01 Qershor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje