E Mërkurë, 09 Nëntor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje