E Mërkurë, 30 Nëntor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje