E Mërkurë, 23 Nëntor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje