E Mërkurë, 02 Nëntor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje