E Mërkurë, 16 Nëntor 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje