E Mërkurë, 06 Janar 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje