E Mërkurë, 27 Janar 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje