E Mërkurë, 20 Janar 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje