E Mërkurë, 13 Janar 2016
Nuk u gjet ndonjë ngjarje