E Mërkurë, 23 Shtator 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje