E Mërkurë, 02 Shtator 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje