E Mërkurë, 16 Shtator 2015
Nuk u gjet ndonjë ngjarje