E Mërkurë, 09 Korrik 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje