E Mërkurë, 30 Korrik 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje