E Mërkurë, 02 Korrik 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje