E Mërkurë, 31 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje