E Martë, 30 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje