E Mërkurë, 03 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje