E Martë, 23 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje