E Mërkurë, 17 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje