E Mërkurë, 10 Dhjetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje