E Mërkurë, 08 Tetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje