E Mërkurë, 29 Tetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje