E Mërkurë, 01 Tetor 2014
Nuk u gjet ndonjë ngjarje