E Mërkurë, 25 Shtator 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje