E Mërkurë, 18 Shtator 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje