E Martë, 17 Shtator 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje