E Mërkurë, 11 Shtator 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje