E Martë, 10 Shtator 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje