E Mërkurë, 31 Korrik 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje