E Mërkurë, 03 Korrik 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje