E Mërkurë, 24 Korrik 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje