E Mërkurë, 17 Korrik 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje