E Mërkurë, 10 Korrik 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje