E Mërkurë, 04 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje