E Mërkurë, 25 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje