E Martë, 24 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje