E Mërkurë, 18 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje