E Martë, 17 Dhjetor 2013
Nuk u gjet ndonjë ngjarje